Projekt dofinansowania EU

projekt.jpg

Przedsiębiorstwo realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Firmy Handlowo-Usługowej ROKJO Robert Olszewski w Szczecinie.”


Celem głównym projektu jest uniezależnienie dostaw energii w zakładzie od jednego konwencjonalnego źródła energii.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE- 28,54 MWhe/rok;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 23,72 ton równoważnika CO2

Całkowita wartość projektu: 194 905,80 zł
Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 130 951,00zł