BRILLSTOV 2G

                       

Środek do płukania zmywarek z kwasowym pH - twarda woda pH 2,5.

  

BRILLSTOV 2G to środek o kwasowym pH odpowiednie dla przemysłowych jak i domowych zmywarek, BRILLSTOV 2G zapobiega kropelkowaniu wody i zmętnianiu talerzy, nie zostawiając żadnych smug spowodowanych solami mineralnymi zawartymi w wodzie, zapewniając przy tym czystość i szybkie schnięcie talerzy, nawet w bardzo twardej wodzie.

Instrukcja obsługi:

Wypełnij komorę nabłyszczacza w zmywarce, zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi zmywarki, sprawdzaj regularnie poziom płynu. Dla przemysłowych zmywarek używaj produktu nierozcieńczonego, za pomocą pompki dozującej. Dozuj: 0,2 - 0,5 g na litr wody.

ZAWIERA: 15 - 30% niejonowego środka powierzchniowo czynnego.

Surfaktanty użyte w tej forumule są zgodne z przepisami związanych z detergentami, dotyczących biodegradacji ustalone rozporządzeniem nr 648/2004.

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

 

 

OSTRZEŻENIA:

H315 Wywołuje podrażnienia skóry.

H319 Wywołuje poważne podrażnienia oczu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P280 Należy używać odzieży ochronnej/rękawiczek ochronnych/okularów ochronnych/ochrony twarzy

P305+P351+P338 Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, ostrożnie płukać oczy przez kilka minut, jeśli nosi się soczewki, należy je zdjąć jeśli jest taka możliwość i kontynuować płukanie oczu.

P337 + P313 Jeśli podrażnienie oczu nie ustaje, udać się na konsultację do lekarza.

P302+P352 Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, wymyć sporą ilością mydła i wody.

 

Inne produkty w kategorii Kuchnia - (5)