BATHY WC

                       

SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO WC

 

3 PLUS

Odkamienia

Zostawia przyjemny zapach

Gotowy do użytku

  

BATHY WC to skoncentrowany, oparty na kwasie, usuwający wszystkie naloty kamienia z łazienek, pozostawiając gładkość i połysk. Dzięki jego specyficznie lepkiej i perfumowanej formule, czyści efektywnie również na pionowych powierzchniach, zapewniając wspaniałą czystość i higienę.

INSTRUKCJA UŻYCIA:

Wlej BATHY WC pod krawędź muszli klozetowej i na jej ścianki. Pozostaw przynajmniej na 30 min. Dla silniejszego odkamieniania, pozostaw produkt na całą noc.

PRODUKT UŻYWANY PRZEZ PROFESIONALISTÓW.

 

OSTRZEŻENIA:

H314 Może prowadzić do poparzeń i uszkodzenia oczu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P102 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

P280 Należy używać odzieży ochronnej/rękawiczek ochronnych/okularów ochronnych/ochrony twarzy

P305+P351+P338 Jeśli dojdzie do kontaktu z oczami, ostrożnie płukać oczy przez kilka minut, jeśli nosi się soczewki, należy je zdjąć jeśli jest taka możliwość i kontynuować płukanie oczu.

P314 W przypadku złego samopoczucia, zasięgnij porady lekarza.

P302+P352 Jeśli dojdzie do kontaktu ze skórą, wymyć sporą ilością mydła i wody.

Spełnia normę (EC) Nr 648/2004: niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%, perfum.

 

Inne produkty w kategorii Łazienka - (12)